0535 464 5226
logo

2012 Doçent, 2018 yılından Profesörlük ünvanını alan Serkan Altınova kendi özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

(BPH) İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

(BPH) İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

(BPH) İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat Nedir?

Prostat mesanenin çıkışına komşu, meninin sıvı kısmını salgılayan, normalde 18-20 gram olan fakat yaşla büyüyen bir organdır

İyi Huylu Büyüme Ne Demektir?

Yaşlanmayla birlikte özellikle 50 yaşından sonra erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkilidir. BPH, normal idrar yapma biçiminizi etkileyebilir ve yaşam kaliteniz üzerinde olumsuz bir etki yaparak idrar yapamama şikayetlerine yol açabilir.Bu durum prostat kanseri anlamına gelmez fakat yaşla beraber ikisinin de görülme sıklığı artar.

Belirtileri Nelerdir?

Büyüyen prostatın, mesane çıkışında idrar yoluna baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar.

 • Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
 • Gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı
 • Ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi
 • İstemsiz idrar kaçırma
 • Zayıf akımlı idrar yapma
 • Çatallı ve dağınık idrar akımı
 • Kesik kesik idrar yapma
 • Ikınarak idrar yapma
 • İdrar yapmaya başlamadan önce bekleme
 • İdrar yapmanın çok uzun sürmesi
 • Mesanenin tam boşalmadığı hissi

Özellikle ciddi şikayetler olunca sosyal hayatı ve cinselliği önemli derecede etkileyen bir hastalıktır.

Tanı

Öncelikle iyi bir hikaye ve fizik muayene gerekir. Çoğu zaman ailevi özellik olabilir. Muayene ile birlikte PSA (prostat spesifik antijen) hormonu muhakkak bakılmalıdır. Bu test muayene ile birlikte iyi veya kötü huylu ayırımını yapmada en önemli belirteçtir. Şüpheli olgularda prostat biyopsisi yapılmalıdır. Ayrıca idrar tahlili, böbrek fonksiyon testleri, ultrasonografi ve üroflowmetri (idrar akım hızı testi) yapılabilir.

Tedavi

İzlem: Hafif şikayeti olan hastalar yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi verilmeden takip edilebilir. Akşamları daha az sıvı almanız, gece idrara kalkmayı azaltmaya yardımcı olur. Daha az alkollü içecek, kahve veya çay tüketmeniz, mesane irritasyonunu engeller.

Medikal Tedavi

Daha önemli ve yaşam kalitesini bozan şikayetler varsa medikal tedavi denenebilir.
Medikal tedavide;

Bitkisel İlaçlar

 • Alfa-blokerler
 • 5 Alfa-redüktaz inhibitörleri (5ARI)
 • Muskarinik reseptör antagonistleri (MRA)
 • Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE5)

Cerrahi Tedavi

Amaç prostat dokusunu alarak idrar akımını arttırmak ve şikayetleri azaltmaktır. Altın standart tedavi TUR-P’dir (Prostatın transüretral rezeksiyonu). Ayrıca büyük prostatlara uygulanan açık ameliyat ve lazer tedavileri (Greenlight ve holmiyum lazer) sık uygulanan diğer tedavilerdir. Lazerlerin avantajı kan kaybının daha az olmasıdır. Stentler, ablasyon ve mikrodalga tedavileri nadir uygulanan diğer yöntemlerdir. En önemli yan etki retrograd ejekülasyondur (Meninin geri kaçması) ki bu %40-90 oranında görülür. İlaç tedavisi ile dahi kullanılan ilaca göre %10-30 oranında görülebilir. Ereksiyon bozukluğuna nadiren neden olur.